Web direktorij za vjenčanja je trenutno u fazi punjenja i na tražilicama nema značajnih poboljšanja. Funkcije možete pregledati upotrebom www.vjenčanjehrvatska.hr, a u nastavku je nekoliko detalja:

JEDNOSTAVNA PRETRAGA WEB DIREKTORIJA

Funkcionalno prije svega, ali ne prije SEO-a. Mišljenja sam da je SEO čak i najbitniji "segment" kvalitetne web stranice. Pretraga je zasnovana da otvara "stvarne" rezultate i prikazuje u prilagođenom linku. Prilagođeni rezultate pretrage može biti vjenčanjehrvatska.hr/brodsko-posavska/ ili vjenčanje hrvatska.hr/zagreb/foto-video .

web direktorij, pretraga po županijama i kategorija, izrada forme i dizajna

Klikom na PRIKAŽI SVE OGLASE otvara se lista svih oglasa unutar županije.

Upotrebom opcija u pretraživanju direktorija dolazimo do prikaza sadržaja s dva filtera: županija - kategorija. Odabirom SVEČANE SALE unutar BRODSKO-POSAVSKE županije, na web direktoriju prikazuju se dostupni oglasi.

izrada web direktorija, detaljna pretraga, zupanija grad filter

Klikom "grad" u zaglavlju otvara se pretraga po gradovima, a klikom na oglas otvara se detaljan prikaz oglasa.

izrada web direktorija, baza vjenčanja, oglasi

Detalji oglasa na direktoriju sadržavaju veći broj polja, a ovisi o paketu (više u nastavku) koji klijent koristi.

Zoomirani detalj oglasa prikazuje formu za direktan upit putem web direktorija.

detalja direktan upit, kontakt forma web direktorija

.... a nastavak uskoro